Online Klasser – Skulder

med Liv Eva. Oppmerksom mindful bevegelse, dynamisk flyt til pust, øvelser for skuldre og nakke. 90 min.
med Liv Eva. Oppmerksom bevegelse, bevegelse til pust, øvelser for skuldre og hofter. Omtanke. 85 min.
med Liv Eva. 75 min. Dynamisk yoga med gode terapautiske øvelser for nakke og skuldre; bevegelse, styrke, strekk. Variasjoner av
med Liv Eva. 70 min. En rolig yogaklasse med gode terapautiske øvelser for nakke og skuldre; bevegelse, styrke, strekk. Variasjoner